Vše pro dům či zahradu

Technické parametry OSB desek

Charakteristika
Prosvětlovací polykarbonátové desky jsou vyrobené s polykarbonátu a jejich dutinový tvar jim dodává výborné mechanické a tepelněizolační vlastnosti. Používá se několik typlů, které se liší svými vlastnostmi a účelem použití.

Mechanické vlastnosti
Polykarbonátové desky díky vysoké rázové odolnosti zabezpečují vysokou bezpečnost – jsou netříštivé. Polykarbonátové desky mají tyto vlastnosti, pokud se udržují v rozmezích teplot -40°C - +120°C.

Odolnost proti chemikáliím
Polykarbonátové desky jsou odolné proti působení běžných chemických čisticích prostředků. V případě potřeby kontaktujte prodejce pro bližší údaje. Požárně-technické vlastnosti dutinkových polykarbonátových desek jsou ověřené akreditovaným zkušebním orgánem v Praze.
Ohýbání za studena
Polykarbonátové desky neztrácí ohybem za studena své mechanické vlastnosti, naopak, díky tomu se zvyšuje nosnost desek. Při ohýbání je nutné dodržovat předepsaný minimální poloměr ohybu. Polykarbonát je plast, proto je třeba myslet na roztažnost desek – ovšem nikdy se neroztáhne víc než 3 mm do stran.

Správnou obchodní strategií si určujete budoucnost

Určit si svou vlastní obchodní strategii je základem každého úspěšného podnikání. Vytváří se hned po vytvoření podnikatelského záměru projektu. Pokud plánujete startup, tak víte, o čem je řeč. Se správně zvolenou obchodní strategií se vám nestane, že se odchýlíte od svých obchodních nebo finančních cílů, protože dokument vás povede krok za krokem a uvidíte, kudy se vydat, kterou cestu zvolit. Být zaměřený na dílčí cíle vám pomůže vytrvat a vybudovat si značku s dobrým jménem. Prostě obchodní strategie je pro vás to správné.

marketingové obchodní strategie

Číst dál: Správnou obchodní strategií si určujete budoucnost

Zásady správného skladování palet

Skladování palet není tak jednostranná záležitost, jak se na první pohled může zdát. Zde je několik důležitých bodů:
- Zafóliované výrobky na paletách je vždy nutné skladovat na rovném, nerozbídavém a odvodnném podkladu, nejlépe na
betonové, asfaltové i jinak zpevnné ploše.
- Palety s ostatním zbožím musejí být na sob stohovány pesn ve svislici, aby nedocházelo k lokálnímu petížení výrobk
na rozích palet.
- Na shora zasnžené nebo namrzlé palety nesmí být ukládány další (i když není dosaženo maximáln povoleného potu
palet na sob), nebo hrozí jejich sklouznutí po fólii spodní palety.
- Na poškozené palety s výrobky se nesmí stohovat další palety – hrozí naklonní a zícení.

Proč nerez?

Málokdo ví, že nerez je pouze slangový výraz. Logicky, protože "korozivzdorná ocel" opravdu nezní příliš působivě. Použití korozivzdorných ocelí je široké, od chemického a potravinářského průmyslu, přes automobilový průmysl, ve stavebnictví i jako architektonický materiál, při výrobě lodí atd. Korozivzdorné oceli lze rozdělit podle chemického složení a struktury do tří základních skupin: feritické, martenzitické, austenitické oceli a tzv. přechodové skupiny feriticko-austenitické, martenziticko-austenitické a poloferitické oceli.

Číst dál: Proč nerez?