Vše pro dům či zahradu

Vazný trám

Pojem vazný trám (dříve též vazník) ve stavebnictví a tesařství označuje hlavní nosník krovu (tj. nosné konstrukce střechy). Jedná se o příčný vodorovný trám, na kterém zpravidla spočívá váha všech ostatních částí střechy.

Vazné trámy tvoří součást plných vazeb ve starších typech krovů, jež jsou střídány tzv. jalovými vazbami, v nichž vazné trámy chybějí. Vazný trám musí být těchto vazbách nahrazen jinou konstrukcí, například soustavou krátkých trámků zvaných krátčata začepovaných do trámů souběžných s pozednicemi, zvanými výměna. Vazný trám rovněž zajišťuje stabilitu budovy tím, že k sobě svazuje podélné stěny domu a zabraňuje tak tomu, aby se působením tíhy krovu tyto stěny vyklonily a případně zřítily.

Vazník se skládá ze tří hlavních částí, ty nazýváme horní a dolní pas, svislice a diagonály. Tyto části musejí být pevně spojeny kovovými deskami, aby vznikly bytelné dřevěné krovy. Nejčastějším typem je sedlový neboli trojúhelníkový vazník.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit