Vše pro dům či zahradu

Jak se vyvarovat chyb u schválení účetní závěrky?

Konference o schválení účetní závěrky

Nenapadá vás, jaké chyby byste v účetní závěrce hledali? Nebo k čemu vlastně je a kdy se vypracovává? Tím pádem je tento článek právě pro vás a pomůže vám, pokud se zajímáte o investice do kapitálových obchodních společností. Pojďme si tedy povědět o schválení účetní závěrky.

Co vlastně je řádná účetní závěrka

Je to dokument, který je sestaven z rozvahy, výkazu zisků a ztráty a doplňující přílohy s vysvětlením. Může dále obsahovat i přehled o peněžních tocích a změnách ve vlastním kapitálu.
Vypracovává se na konci každého kalendářního roku, k poslednímu dni účetního období. Společně s těmito dokumenty probíhá řádná inventarizace podniku a přecenění.

Schválení účetní závěrky

Schválení a následný návrh na naložení s hospodářským výsledkem provádí valná hromada nejčastěji prostou většinou. S.r.o. a a.s. mají jiné předpoklady pro volbu valné hromady a jedinců s podíly firmy, proto je důležité vědět o vašich pravomocích jako vlastníka podílů podniku.
Pro tuto informaci a mnoho dalších zajímavostí neváhejte kontaktovat poradenskou skupinu SAMAK.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit